top of page

Raad van bestuur 

De raad van bestuur heeft diverse bevoegdheden op vlak van algemeen beleid, 
pedagogisch beleid, personeelsbeleid, materieel en financieel beleid. 

 

De raad van bestuur bestaat uit volgende leden:  

 

Voorzitter:

 • Philomène Nelissen 

Ondervoorzitter:

 • Marc Mathot 

 

Leden:

 

 • Frieda Vandersmissen,

 • Silke Paesen,

 • Johan Ravijts,

 • Björn Vanlook,

 • Sven Buyens,

 • Amadeus Rieffe.  

 

De algemeen directeur heeft in deze vergadering een raadgevende stem.  

 

Onze Raad van Bestuur komt één keer per maand samen.  

College van directeurs

Het college van directeurs bestaat uit alle directeurs van de scholen die deel uitmaken van de scholengroep. 
De algemeen directeur is voorzitter van het college van directeurs. 
Het college van directeurs diverse bevoegdheden op vlak van algemeen beleid, 
pedagogisch beleid, personeelsbeleid, materieel en financieel beleid en formuleert adviezen richting de Raad van Bestuur.  

 

Het college van directeurs bestaat uit volgende leden:  

 

Voorzitter:

 • Anne Smeyers (algemeen directeur)  

Leden:

 • Annelies Havermans (CODI),

 • Rudi Slegers (DICO),
   

 • Directeurs basisonderwijs: 
  Basisschool de Brug - Anne-Mie Michielsen 
  Basisschool De Horizon - Ria Lauwers
  Basisschool 't Ateljeeke - Dilek Tasdemir
  Freinetschool De Step - Reinhilde Cortvrient
  XCL Wegwijs - Hilde Bortels
  Basisschool Ter Duinen - Joris Willekens
  Campus FLX basisonderwijs - Loore Schreurs
  Methodeschool XCL Eigenwijs - Bianca Dierckx
  Basisschool VOX & Leefschool De Vuurboom - Anouska Binnemans
  Leefschool De Uitvlinder & Freinetschool ’t Perenboompje - Sarah Candreva

  XCL Stapsgewijs - Hilda Van der Beeuren 
  Methodeschool Ondersteboven - Elly Huysmans
  MPI Helix - Marco Schepers 
  O.b.a.m.a - Quinten Martens
   

 • Directeurs secundair onderwijs: 
  X plus Lommel - Chris Cuyvers
  X plus - Tamara Vandeweijer
  SBSO Helix - Gert Jannes
  Tienerschool VOX - Carine L’Homme
  Atheneum VOX - Björn Desair
  Campus FLX secundair onderwijs - Evelien Degros
  Campus FLX secundair onderwijs - Johan Schepkens

   

 • Directeur CVO: 
  CVO Lino - Antonio Pascale

   

 • Internaatbeheerders:  
  Internaat Permanente Opvang De Veerkracht - Ria Plasschaert
  Internaat De Immert - Ilse Gombeer

 

Het college van directeurs komt één keer per maand samen.  

Scholengemeenschap

Onze scholengroep heeft twee scholengemeenschappen, één voor het basisonderwijs en één voor het secundair onderwijs. 
Zij bespreken administratieve en pedagogische aangelegenheden die specifiek voor het basisonderwijs of het secundair onderwijs zijn.  

 

De scholengemeenschappen komen één keer per maand samen.  

Centrale administratie

Algemeen directeur

Anne Smeyers 

+32 (0) 11 26 09 10 

ad@xpert.school  

CODI 

 

Chris Cuyvers 

Pedagogisch beleidsmedewerker SO

chris.cuyvers@xpert.school

Marie-Rose Weerts

Organisatorisch beleidsmedewerker SO

marie-rose.weerts@xpert.school

 

DICO 

 

Rudi Slegers  
Organisatorisch beleidsmedewerker BaO

+32 (0) 11 46 13 21 

rudi.slegers@xpert.school 

Kathleen Cornitensis
Pedagogisch beleidsmedewerker BaO

kathleen.cornitensis@xpert.school

Dienst HR en Vertrouwenspersoon: 

Claudine van Veldhoven 

Communicatie, HR Internationalisering en vertrouwenspersoon

+32 (0) 11 46 13 22 

claudine.van.veldhoven@xpert.school 

 

Dienst Personeel 

 

Brenda Koninckx  

+32 (0) 11 26 09 19 

brenda.koninckx@xpert.school  

 

Kristof Bernaers 

+32 (0) 26 09 19  

kristof.bernaers@xpert.school  

Dienst boekhouding 

 

Kurt Renette 

Hoofd financiële cel 

+32 (0) 11 26 09 12 

kurt.renette@xpert.school 

 

Melissa Kenis 

+32 (0) 11 26 09 13 

melissa.kenis@xpert.school 

Eveline Vaesen 

+32 (0) 11 26 09 14 

eveline.vaesen@xpert.school 

Dienst infrastructuur 

Noël Severens 

Directeur infrastructuur

+32 (0) 11 26 09 18 

noel.severens@xpert.school 

Geoffrey Vanhees  
Verzekeringen

+32 (0) 11 26 09 16 

geoffrey.vanhees@xpert.school 

 

ICT 

 

Stijn Schoups 

+32 (0) 11 26 09  

stijn.schoups@xpert.school  

Annick De Cuyper

annick.de.cuyper@xpert.school

"Voor de verschillende bevoegdheden per overlegorgaan,
verwijzen wij u graag door naar het bijzonder decreet:"

bottom of page