Raad van Bestuur

Scholen helpen groeien

De Raad van Bestuur is een belangrijk overlegorgaan op scholengroepniveau.
Zij hebben diverse bevoegdheden op vlak van algemeen beleid, pedagogisch, materieel, financieel en personeelsbeleid.

Meer info over de bevoegdheden van de Raad van Bestuur kan u terugvinden in het Bijzonder Decreet van het Gemeenschapsonderwijs.

Samenstelling Raad van Bestuur

Anne Smeyers - Algemeen Directeur met raadgevende stem

Johan Ravijts - Voorzitter

Björn Vanlook - Ondervoorzitter

Tom Dieltiëns

Timothy Hendrikx

Wouter Hustinx

Tony Schildermans

Eric Valkenborg

Lorraine Van de Wiel

Robert Verheyen

Claudine van Veldhoven - Secretaris