Raad van Bestuur

Scholen helpen groeien

De Raad van Bestuur is een belangrijk overlegorgaan op scholengroepniveau.
Zij hebben diverse bevoegdheden op vlak van algemeen beleid, pedagogisch, materieel, financieel en personeelsbeleid.

Meer info over de bevoegdheden van de Raad van Bestuur kan u terugvinden in het Bijzonder Decreet van het Gemeenschapsonderwijs.

Samenstelling Raad van Bestuur

Philomène Nelissen - Voorzitter

Marc Mathot - Ondervoorzitter

Sven Buyens

Tom Dieltiëns

Silke Paesen

Johan Ravijts

Amadeus Rieffe

Eric Valkenborg

Björn Vanlook

Claudine van Veldhoven - Secretaris