top of page

>>> RAAD VAN BESTUUR

SCHOLEN HELPEN GROEIEN

De Raad van Bestuur is een belangrijk overlegorgaan op scholengroepniveau.
Zij hebben diverse bevoegdheden op vlak van algemeen beleid, pedagogisch, materieel, financieel en personeelsbeleid.

Meer info over de bevoegdheden van de Raad van Bestuur kan u terugvinden in het Bijzonder Decreet van het Gemeenschapsonderwijs.

Samenstelling Raad van Bestuur

Anne Smeyers - Algemeen Directeur met raadgevende stem

Björn Vanlook -  voorzitter 

Eric Valkenborg - ondervoorzitter

Véronique Caerts

Tom Dieltiëns

Timothy Hendrikx

Wouter Hustinx

Philomène Nelissen

Robert Verheyen

Bianca Dierckx - Secretaris

bottom of page