top of page

De missie van GO! Scholengroep Xpert

GO! Scholengroep Xpert staat voor de ambitie en de kracht van de scholengroep om iedere leerling maximale leerkansen te bieden door het verschaffen van Xcellent en innovatief onderwijs. Iedere dag opnieuw coachen wij de leerlingen in hun leerproces. Al onze kinderen zijn uniek en authentiek, met hun eigen verhaal en eigen talenten. Deze willen wij steeds in de kijker zetten en leerlingen laten Xcelleren binnen hun kwaliteiten. 

GO! Scholengroep Xpert streeft dan ook naar een maximale leerwinst, een totale persoonlijkheidsontwikkeling, actief burgerschap en individueel welbevinden.  

Dit doen we niet alleen, maar allemaal samen. GO! Scholengroep Xpert is een schiereilandencultuur. Al onze scholen zijn authentiek. De eigenheid van de school maakt het project uniek. Als schiereilanden zijn we allen met elkaar verbonden en staan we allen met elkaar in connectie. Ieder project heeft een eigen Xpertise en we hechten er veel belang aan om deze Xpertise met elkaar te kunnen delen.  

In GO! Scholengroep Xpert geloven wij niet in het concept van ‘dé beste school’. Wél geloven wij in de school die het beste aansluit bij de specifieke noden van ieder individueel kind. Het onderwijsaanbod in onze scholen is om deze reden ook complementair, zodat iedere leerling bij ons terecht kan.  

Elke partner van onze scholengroep wordt getriggerd, gemotiveerd, en vooral: geïnspireerd. We willen leerlingen - maar ook leerkrachten, directies, … - inspireren tot levenslang leren. Samen ontdekken we talenten en zetten we hierop in. Op deze manier creëren we in iedere school een betekenisvolle leer- én leefomgeving. 

Why.png
Why.png

De visie van GO! Scholengroep Xpert

GO! Scholengroep Xpert wil in Noord-Limburg en omstreken dé favoriete leergemeenschap zijn. We zijn voor iedereen gepersonaliseerd en een spiegel en bouwsteen van de samenleving.  

De pluralistische entiteit weerspiegelt onze maatschappij. In deze structuur creëren we een aangename en betekenisvolle leer- en leefomgeving door samen te leren samenleven op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid.  

Binnen deze cohesie heeft iedere leerling een eigen identiteit. In onze scholen werkt de leerkracht inspirerend. De leerkracht maakt de jongeren wegwijs in een ambitieus leerproces met als doel maximale leerwinst te realiseren, rekening houdend met de talenten, interesses en individuele leermogelijkheden van iedere leerling. We hechten er dan ook veel belang aan om de nodige ruimte te voorzien om aandacht te besteden aan het individuele karakter van onze leerlingen. Op deze manier begeleiden we iedere leerling naar het bereiken van maximale leerwinst.  

Om deze reden is het van essentieel belang om onderwijs op maat aan te bieden aan iedere leerling, naargelang de talenten en uitdagingen. We brengen mensen samen om hun ontwikkeling te delen met elkaar, aangepast aan ieders ritme. 

Het samenbrengen van mensen zien we breed in GO! Scholengroep Xpert. We streven ernaar leerlingen, leerkrachten en directies samen te brengen, maar we kijken ook naar de wereld buiten het onderwijs. De school van de toekomst is volledig geïntegreerd in de maatschappij, ze heeft nauwe banden met de bedrijfswereld en de culturele, sociale en economische sectoren. 

Als onderwijsverstrekker evalueren we nauw de kwaliteit van ons onderwijs en nemen wij onze plaats in de maatschappij in. De werking van de scholengroep en de scholen is een continu proces. We zijn wendbaar in denken en doen. We spelen in op veranderingen in de maatschappij en volgen onderwijsvernieuwingen nauw op. 

We nemen de toekomst in handen en dragen met z’n allen onze visie uit: de visie van GO! Scholengroep Xpert en deze van het GO!. Ze is ons baken om ons onderwijs en leren richting te geven. Als vogels bewegen we ons voort in groep, gestuwd door hun DNA, met de snavels in dezelfde richting, zeker van hun missie en trots om erbij te horen.  

Op deze manier biedt GO! Scholengroep Xpert kwaliteitsvol onderwijs aan voor IEDERE leerling.

"You can teach a student a lesson for a day; but if you can teach him to learn by creating curiosity, he will continue the learning process as long as he lives."

-Clay P. Bedford-

bottom of page